İletişim için

Hamilelikte yüksek yağlı diyet en az 3 nesli etkiliyor

Hamilelikte yüksek yağlı ve yüksek şekerli beslenmenin doğacak çocuk üzerine yarattığı olumsuz etkiler yapılan çalışmalarla net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu risklerin başında da düşük yapma, doğumsal anomaliler, ileri yaşlarda obezite, şeker hastalığı ve kalp hastalıkları gelmektedir. Ancak yeni yapılan bir araştırmada bu risklerin sadece doğan bebekle sınırlı kalmadığı, en az 3 nesli daha etkilediği belirlenmiştir.
 
Hamilelikte obezite sık görülen bir durumdur ve doğumla ilişkili bazı riskleri arttırmaktadır. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre kadınların % 60’ı hamileliğe olması gereken normal ağırlığın % 60 üzerinde başlamakta ve sadece % 30’u önerilen aralıklarda kilo alımına sahiptir.  Bu da yukarıda da bahsedildiği gibi doğacak çocuk üzerinde ciddi riskler oluşturmaktadır. Günümüze kadar yapılmış çalışmalar da bunu doğrular niteliktedir. Ancak ondan sonra gelen nesillere olan etkileri daha önce incelenmemiştir.
 
Bunu belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada farelere % 60’ı yağdan, % 20’si şekerden oluşan yüksek yağlı ve yüksek şekerli diyet verilmiş. Ardından doğan yavrular düşük yağ ve şeker içeriğine sahip standart bir diyetle beslenmiştir. Ancak sonuçlara bakıldığında sağlıklı bir diyet almalarına rağmen yavrularda, onların yavrularında ve hatta torunlarında insülin direnci ve diğer metabolik problemlerin geliştiği görülmüştür. Üstelik de bu genetik bozuklukların tamamen anneden çocuğa geçtiği de belirlenmiştir. Yani bu sonuçlar gelişen metabolik bozuklukların tamamen annenin kötü beslenmesine bağlı ortaya çıktığını göstermektedir.
 
Kaynak: Saben JL, Boudoures AL, Asghar Z, et al. Maternal Metabolic Syndrome Programs Mitochondrial Dysfunction via Germline Changes across Three Generations. Cell Reports 16, 1–8, June 28, 2016. doi:10.1016/j.celrep.2016.05.065