İletişim için

Genç yaşta kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları alzheimer riskini arttırıyor

Toplumların gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak yaşam süresinin uzaması bir takım yeni sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Alzheimer daha çok 60 yaş ve üzeri olan kişilerde görülen sağlıklı beyin dokusunun bozulması sonucunda kişilerin zihinsel ve sosyal yeteneklerinde azalmanın görüldüğü, günlük hayat kalitesini ciddi derecede düşüren bir hastalıktır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yanlış beslenme alışkanlıklarının ve hareketsiz yaşam tarzının Alzheimer için önemli bir risk faktörü (%25 oranında etkilemektedir) olduğu görülmüştür.  Yapılan çalışmalarda erken yaşlarda başlayan batı tarzı beslenme alışkanlıkları sonucu tüketimi artan hayvansal kaynaklı gıdalar, şeker ve toplam yağ alımı buna karşın azalan sebze tüketimi kişilerde risk oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının oluşumunda inflamasyon önemli bir yer tutmaktadır.

Batı tarzı beslenme alışkanlıkları inflamasyonun artmasına neden olarak nörodejeneratif hastalıkların oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu bilgiler ışığında özet olarak, beslenme ve fiziksel aktivite düzeyimizi erken yaşlarda kontrol altında tutarak, antioksidan alımımızı doğal kaynaklardan almayı arttırarak ileri yaşlarda oluşacak sağlık sorunlarından bir miktar korunma sağlamamızın elimizde olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak:
www.sciencedaily.com