İletişim için

Zeytinyağının içinde bulunan polifenoller erkeklerde kardiyovasküler riski azaltıyor

Dünyada kalp hastalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde yapılan TEKHARF çalışmasının 10 yıllık izlem verilerine göre yaklaşık 2 milyon kişide koroner arter hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Koroner kalp hastalığının ülkemizde yıllık mortalitesi erkeklerde binde 5.1, kadınlarda ise 3.3'tür. Bu sayılar ülkemizi Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sıralara oturtmaktadır. Yine resmi veriler ve TEKHARF verileri ortak değerlendirildiği zaman görülmektedir ki, ülkemizde tüm ölümlerin %45'i kalp damar hastalıklarından, %36'sı kalp hastalıklarından, %32'si ise koroner kalp hastalığından kaynaklanmaktadır.

Kalp hastalıklarından korunmada beslenme şeklimiz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Makro ve mikro besin öğeleri ile beraber besinlerle beraber farklı birleşikler almaktayız bunlardan bir tanesinde polifenollerdir. Polifenoller bitkilerde doğal olarak bulunur, vitamin ve minerallerden farklı olarak temel besin öğesi değillerdir, ancak vücudumuzda pek çok mekanizmaya katkıda bulunurlar. Meyve ve sebzeler polifenol kaynaklarıdır. Bunların dışında kabuklu yemişler ve tohumlar, kakao ürünleri (örn. siyah çikolata), tam tahıllı ürünler, çay ve kahve ile kırmızı şarap polifenol kaynaklarıdır. Polifenoller antioksidan özellik gösterirler.

Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmada polifenol içeriği yüksek olan zeytinyağının 3 haftalık kullanımının LDL kolesterolde %12 polifenol içeriği düşük olan zeytinyağının ise LDL kolesterolde %5 oranında azalmaya neden olduğu görülmüştür. Yapılan başka bir çalışmada yaşları 20-59 arasındaki erkeklere üç hafta boyunca 25 ml düşük ve yüksek polifenol içeren zeytinyağları verilmiş ve çalışma sonucunda apolipoprotein B-100 seviyelerine bakılmış (bu değerin yükselmesi kalp hastalığı riskinizin arttığının bir göstergesidir) ve gruplar arasındaki farkın önemli olduğu görülmüştür. Çalışmaların sonuçlarına göre yüksek polifenol içeren zeytinyağları kardiyovasküler riskleri kontrol edebilmemizi sağlamaktadır.


Kaynak:
1- http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Olive-oil-polyphenols-improve-cardiovascular-markers-for-young-healthy-men.
2- Türkiye Kalp Raporu 2000, Türk Kardiyoloji Derneği, Yenilik Basımevi, İstanbul 2000; s. 11-25.