İletişim için

Şeker hastalığından korunmak istiyorsanız kuru ısıda pişirme yöntemlerinden uzak durun

Yeni bir çalışmaya göre pişirme yöntemlerinizde yapacağınız küçük bir değişiklik bile sizi şeker hastalığından koruyabilir. Bu çalışmaya göre insülin direnci belirtisi olan obez bireylerde daha çok kuru ısı ile pişirme yöntemlerinde oluşan ve şeker hastalığının oluşumunu hızlandıran ileri glikasyon ürünlerinden (AGE) kaçındıklarında iyileşme sağlandığı gösterilmiştir.
 
2014 yılında yapılan bir çalışmada vücuttaki yüksek miktarda AGE’nin insülin direncini arttırarak şeker hastalığına zemin hazırladığının bulunması üzerine tasarlanan bu araştırmada pişirme yöntemleriyle vücuda alınan AGE miktarı değiştirilerek şeker hastalığı oluşum riski değerlendirilmiş.
 
İki gruba bölünen katılımcıların bir grubuna yüksek AGE’li diyet verilirken, diğerine düşük AGE’li diyet verilmiş ve düşük AGE’li diyet alan gruba ızgara, kızartma, fırınlama gibi kuru ısıda pişirme yöntemlerinden kaçınması; haşlama, kendi suyunda pişirme, buharda pişirme gibi yöntemleri tercih etmesi gerektiği belirtilmiş. Ayrıca çalışmanın başında ve sonunda kan ve idrar örnekleri alınarak analiz edilmiş ve katılımcıların vücut analizleri yapılmıştır.
 
Çalışma başlangıcında iki grup benzer insülin direncine sahip iken, çalışma sonunda yüksek AGE’li diyetle beslenenlerin insülin direnci daha yüksek bulunmuştur.  Buna göre AGE oluşumu pişirme yöntemiyle yakından ilişkili bir durum olması nedeniyle AGE oluşumunu arttıran kuru ısıda pişirme yöntemlerinin azaltılmasıyla şeker hastalığı riskinin de azaltılabilmesinin mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.
 
Kaynak: Vlassara H, Cai W, Tripp E, et al. Oral AGE restriction ameliorates insulin resistance in obese individuals with the metabolic syndrome: a randomised controlled trial. Diabetologia, 2016; DOI: 10.1007/s00125-016-4053-x