İletişim için

Bebeklik döneminde alınan posa ilerleyen dönemindeki kardiyometabolik sağlığı etkiler mi?

Hollandalı araştırmacıların yaptığı çalışmada ortalama 1 yaşındaki bebeklerin posa alımının 6 yaşına geldikleri zamanki kardiyometabolik sağlığı üzerine etkisi incelenmiştir.
 
Kardiyometabolik risk faktörü olarak beş faktör değerlendirilmiştir. Bunlar: vücut yağ yüzdesi, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol, insülin, trigliserit ve kan basıncıdır.
 
Günlük 1 gram daha fazla alınan posanın azalan trigliserit ve artan HDL kolesterol ile ilişkisi gösterilmiştir. Ancak insülin, kan basıncı ve vücut yağı ile herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
 
Çalışmanın çocukların posa tüketiminin annelerinden alınan besin tüketim sıklığı ile saptanmıştır. Besin tüketim sıklığında patates, meyve ve sebzelerden gelen posanın, tahıllardan gelen posaya göre  bu ilişkide daha belirleyici olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle farklı posa türlerinin etkisini detaylandıran çalışmalar yol gösterici olacaktır.
 
Posanın tokluk üzerine etkisi bulunmaktadır.  Araştırmalar posa alımının artışının, enerji alımının azalmasına neden olduğunu göstermektedir. bu çalışmada enerji alımından bağımsız olarak bu etkiler saptanmıştır. 

Kaynak
http://www.nutraingredients.com/Research/High-fibre-intakes-as-a-baby-linked-to-better-cardiometabolic-health-later-Generation-R-study