İletişim için

Yumurta kalp hastalıkları riskini arttırmıyor

Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre yüksek miktarda diyetsel kolesterol alımının ya da her gün bir yumurta yenilmesinin koroner kalp hastalıkları riskini arttırmadığı bulunmuştur. Hatta genetik olarak yatkın olan bireylerde dahi bu ilişkiye rastlanmadığı da sonuçlara eklenmiştir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda diyetle alınan kolesterolün kan kolesterol düzeylerini çok az miktarda etkilediği görülmektedir. Ancak bu çalışmalardan çok azı bu artışın kalp hastalıkları riskini arttırıp arttırmadığını değerlendirmiştir. Bunu belirlemek ve genetik faktörlerin de etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada 42-60 yaş arası 1032 kişinin beslenme alışkanlıkları değerlendirilmiş ve 21 yıl takip edilmiştir. Aynı zamanda genetik olarak kalp hastalıklarına yatkın olan bireylerde (APOE4 taşıyıcısı) diyetsel kolesterol alımı ve kalp hastalıkları riski ayrıca değerlendirilmiştir.

Çalışma sonuçlarına bakıldığında yüksek kolesterol alımının (ortalama 520 mg) koroner kalp hastalıklarıyla ilişkili olmadığı, hatta genetik olarak yatkın bireylerde de bir risk artışı görülmediği belirtilmiştir. En belirgin kolesterol kaynağı olan yumurta tek başına değerlendirildiğinde de her gün bir yumurta tüketilmesinin kalp hastalıkları riskini arttırmadığı görülmüştür.

Kaynak:
J. K. Virtanen, J. Mursu, H. E. Virtanen, M. Fogelholm, J. T. Salonen, T. T. Koskinen, S. Voutilainen, T.-P. Tuomainen. Associations of egg and cholesterol intakes with carotid intima-media thickness and risk of incident coronary artery disease according to apolipoprotein E phenotype in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. American Journal of Clinical Nutrition, 2016; DOI:10.3945/ajcn.115.122317