İletişim için

Yüksek yağlı diyet açlık hormonunu arttırıyor mu?

Obezite artan sıklığı ile birlikte global bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum obezitenin altında yatan moleküler ve hormonal mekanizmaların aydınlatılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
 
Ghrelin, 28 aminoaistten oluşan peptid yapıda bir hormondur. Bu hormon mideden salgılanır ve hem insanlarda hem de ratlarda besin alımını uyarır. Kısacası açlık hormonu olarak bilinir. Yapılan çalışmalarda farelerde kronik olarak ghrelin verilmesi yağlanmayı arttırmaktadır; bu da ghrelinin obez fenotip gelişiminde rolünün olduğunu desteklemektedir. Ancak beslenme ile ilişkili faktörlerin ghreline nasıl etki ettiği henüz bilinmemektedir.
 
Yüksek yağlı bir diyetin ghrelin salınımı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 13 hafta boyunca bir grup fareye yüksek yağlı bir diyet (% 60 yağ) verilerek obez olmaları sağlanırken, diğer gruba standart bir diyet verilmiş. Obezite gelişimi vücut kompozisyon analizleri ile de gösterildikten sonra ghrelin üretimini sağlayan hücreler analiz edilmiştir.
 
Sonuçlar incelendiğinde yüksek yağlı diyet tüketen grupta vücut yağının % 30 arttığı  (-kontrol grubunda % 8 artış) ve ghrelin üretimi gerçekleştiren hücre sayısında % 15’lik bir artışın görüldüğü belirlenmiştir.
 
Bu sonuçlardan hareketle yüksek yağlı bir diyetin farelerde obezojenik değişikliklere neden olduğu ve ghrelin üretimini sağlayan hücrelerin sayısını arttırdığı sonucuna varılmıştır.
 
Kaynak: François M, et al. High-fat diet increases ghrelin-expressing cells in stomach, contributing to obesity. Nutrition xxx, 2016: 1–7, http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2015.12.034.