İletişim için

Yerken çıkarılan sesler de iştahı etkileyebilir

Food Quality and Preference dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yeme sesinin müzik dinleyerek veya tv izleyerek bastırılmasının amaçlandığından daha fazla yenmesine neden olabileceğini göstermiştir.
 
Tuzluluk, tatlılık, çiğnene bilirlik, sertlik, yumuşaklık gibi yiyeceğin tüm formları doygunluğu etkileyebilmektedir. Gıda endüstrisi son yıllarda besinlerin kıvam ve dokusunu bozmadan enerjisini kısıtlamaya çalışırken besinin sesi 'unutulan bir duyu' halini almıştır. Ancak bu özellikler hala önemlidir çünkü kütürdemeyen bir havuç ya da fışırdamayan bir soda düşünülemez...
 
Yapılan birkaç çalışmada farklı yönleriyle ele alınan bu hipotezin doğruluğu gösterilmiştir. Araştırmalardan birinde katılımcılara yeme sesi düşündürüldüğünde (örn. bir reklam ile) besin tüketiminin azalabildiği gösterilmiştir.
 
Bir diğer çalışmada ise kulaklık var iken farklı ses düzeylerinde tüketilen besin miktarlarına bakılmış ve sonuçlar değerlendirildiğinde müzik sesi yükseldikçe çiğneme sesini baskıladığı ve katılımcıların daha fazla yemesine neden olduğu görülmüştür.
 
Araştırmacılara göre ses 'unutulmuş besin duyusu' olarak nitelendirilmektedir. Elde edilen bu verilerden hareketle de yemek yerken besin sesine odaklanmanın besin tüketimini azaltacağını önermektedirler. 
 
Kaynak: 1) Elder RS, Mohr GS. The crunch effect: Food sound salience as a consumption monitoring cue. Food Quality and Preference 51, 2016, 39–46.
2) Spence C. Eating with our ears: assessing the importance of the sounds of consumption on our perception and enjoyment of multisensory flavour experiences. Flavour, 2015, 4:3. DOI: 10.1186/2044-7248-4-3.