İletişim için

Yere düşen bir besin için 5 saniye kuralı işe yarıyor mu?

Hemen hemen çoğumuzun yaptığı bir uygulamadır; bir besini yere düşürmek ardından da hızlıca yerden alıp silkeleyerek/üfleyerek ağzımıza atmak.. Eğer hızlıca yerden alıyorsak o besinin güvenli olduğuna dair yaygın bir inanış vardır.
 
İnanışın yanı sıra bunu bilimsel bir kural olarak benimsemiş gruplar da vardır. '5 saniye kuralı' ya da '3 saniye kuralı' olarak bilinen bu kural Londra Üniversitesi’nde mikrobiyolog olarak çalışan Dr. Cutler'ın çalışmalarına dayanmaktadır. Dr. Cutler pizza, elma, tost gibi farklı besinleri çeşitli bilimsel testlere tabi tutarak bu hipotezi ortaya atmıştır. Buna göre besinleri farklı kirlilik düzeyindeki yüzeylere atarak yerde ne kadar süre kaldığının besinin kirlenmesine etkisi olup olmadığı değerlendirilmiş. Biz her ne kadar gözle göremesek de bir takım mikroorganizmaların bu süre içerisinde besine geçebileceği ve bunlarında bizi hasta edebileceği bilinmektedir.
 
Toplum içerisinde az miktarda kir iyidir gibi yaygın bir inanış olsa da her yıl yüzlerce kişinin besin kaynaklı zehirlenmelere maruz kaldığı ve bunun çok basit hijyen kurallarına (el yıkama, besin hazırlama ve pişirme kurallarına uyma, vb.) uyarak önlenebileceği bilinmektedir.
 
Dr. Cutler’ın çalışmalarının sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. Çalışmada kullanılan örnekler incelendiğinde yere düşen besinin alınma süresinin (hemen, 5 s sonra, 10 s sonra) besinin kirlenme miktarını çok etkilemediği ve hepsinin yoğun bir şekilde mikroorganizmalara maruz kaldığı görülmüştür.
 
Bu sonuçlardan hareketle bir besin yere düştüğünde ağzımıza atmak yerine çöp kutusuna atmanın daha uygun olacağı önerilmiş ve 5 saniye kuralının bir efsane olduğu kanıtlanmıştır.
 
Kaynak: UK National Health Service. Does the 'five-second rule' really work?  last reviewed: 15/05/2015. http://www.nhs.uk/ <erişim 25.07.206>