İletişim için

Uykusuzluk diyabetin göstergesi olabilir

Yaşları 18 ve 30 arasında değişen 19 sağlıklı bireyin uyku merkezinde değerlendirilmiş ve beslenmeleri takip edilmiştir. Kan serbest yağ düzeyi, büyüme hormonları, glukoz ve insülin düzeyi ve stres hormonu noradrenalin ve kortizol seviyeleri değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucuna göre gece daha az uyuyanlarda kan yağ düzeyinde artış tespit edilmiş. Bu durum da diyabet öncesi dönemde oluşan insülin direnci ile ilişkilidir.

Sonuç olarak gece uykusunun azalması diyabet sebebi olabileceği bildirilmiştir.