İletişim için

Tam tahıl tüketiminin arttırılması ölüm riskini azaltıyor

Amerikan Kalp Birliği’nin dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre günde en az 3 porsiyon tam tahıl tüketimi ölüm riskini azaltıyor.
 
Farklı ülkelerin beslenme rehberlerine/önerilerine bakıldığında tam tahılların sağlıklı bir yaşam için önemli bileşenlerden biri olduğu belirtilse de insanların buna yeterli önemi vermedikleri yapılan çalışmalarda görülmektedir. Oysaki obezite, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, kanser gibi birçok kronik hastalığa karşı koruyucu oldukları bilinmektedir.
 
Tam tahıl tüketimi ile ölüm arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlayan 786.076 kişinin tarandığı bu geniş kapsamlı çalışmada ise tam tahıl tüketimindeki her bir porsiyonluk artışın (16 gram);
  • Toplam ölüm riskini % 7,
  • Kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili ölümleri % 9,
  • Kanserle ilişkili ölümleri % 5 azalttığı görülmüştür. 
Ayrıca tam tahıl tüketimi arttıkça bu riskin daha da azaldığı belirlenmiştir. Araştırmaya göre günlük 3 porsiyon (48 g) tam tahıl tüketildiğinde;
  • Toplam ölümlerde % 20,
  • Kardiyovasküler ölümlerde % 25,
  • Kanserle ilişkili ölümlerde % 14 azalma olduğu saptanmıştır. 
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar kronik hastalıkların azaltılmasında tam tahılların önemli olduğunu gösteren sonuçlar ortaya koysa da bu çalışma ile ölüm riskinin de ciddi oranda azaldığı gösterilmiş ve konunun önemi daha da net bir biçimde gösterilmiştir. 
 
Kaynak:
Zong G, Gao A, Hu B, Sun Q. Whole Grain Intake and Mortality From All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer. A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Circulation, 2016; 133: 2370-2380doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.021101.