İletişim için

Selenyum düzeyi kanser riskini etkiliyor

Bir mineral olarak selenyum beslenmemizin önemli bir parçasıdır ve vücutta önemli işlevlere sahiptir. Bunların başında da antioksidan özelliği gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Ajansı ile ortak yürütülen bir çalışmada kanda selenyum düzeylerinin yüksek olmasının başta karaciğer kanseri olmak üzere bazı kanser türleriyle koruyucu yönde ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.
 
Selenyum;  balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerde bulunan bir mineraldir. Asıl kaynağı topraktır ve besinler aracılığıyla vücudumuza alınmaktadır. Özellikle Amerika ile kıyaslandığında Avrupa topraklarının selenyum konsantrasyonlarının daha düşük olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle toplumda çeşitli düzeylerde eksikliği ile sık karşılaşılmaktadır.
 
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda selenyum eksikliğinin karaciğer kanseri için temel bir risk faktörü olduğu ve selenyum düzeyleri düşük olan bireylerde karaciğer kanseri riskinin 5-10 kat arttığı bulunmuştur. Yeni yapılan bu araştırmada ise araştırmacılar 477000 katılımcıyı 10 yıl boyunca takip ederek karaciğer kanseri, safra kesesi kanseri ve safra yolları kanseri tanısı alanları belirlemişler. Çalışma sonunda hem sağlıklı bireylerden hem de kanserli bireylerden alınan kan örnekleri analiz edilerek selenyum düzeyleri değerlendirildiğinde karaciğer, safra kesesi ve safra yolları kanserlerinin düşük selenyum düzeyleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.
 
Bu sonuçlar selenyum takviyesinin kanserden direk olarak koruyucu bir etkisi olduğunu göstermemektedir. Ancak dengeli ve selenyum açısından yeterli bir diyetin önemini ortaya koymaktadır.
 
Kaynak: Hughes DJ, Duarte-Salles, Hybsier S, et al. Prediagnostic selenium status and hepatobiliary cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort. Am J Clin Nutr, First published June 29, 2016, doi: 10.3945/.