İletişim için

Şeker ve mısır şurubu yüksek kan basıncı ve kalp damar hastalıklarında tuz kadar önemli

Kalp damar hastalıkları yıl ölüm sebeplerinin büyük oranını oluşturmaktadır. Yüksek kan basıncı ise en büyük risk faktörlerinden biridir ve her yıl 35 milyon dolardan fazla maliyet oluşturmaktadır.

Yüksek kan basıncının düşürülmesindeki temel beslenme tedavisi yaklaşımı günlük tuz alımını azaltmak üzerinedir. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar günlük tuz alımının 3-6 gram arasında olmasının optimal sağlık için yeterli olduğunu ve 3 gramın altında tuz tüketiminin zararlı olabileceğini göstermektedir.

Işlenmiş ürünlerdeki tuz miktarı beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Benzer şekilde işlenmiş ürünlerle alınan ilave şeker de kalp damar hastalıkları için dikkat edilmesi gerekn bir diğer konudur.

Klinik çalışmalar özellikle fruktoz monosakkaritinin hipertansiyon gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Genel olarak şekerler, ancak özellikle fruktoz içeriği yüksek besinlerin tüketimine dikkat edilmesi gerek. Fruktoz ile bahsi geçen içeceklerin tatlandırılmasında kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubudur.

Yüksek fruktozlu diyet kan lipid profilindeki bozulma, açlık insülin seviyesinde yükselmeye ve metabolic sendrom riskini arttırmaya neden olmaktadır.

Vurgulanması gereken en önemli nokta besinlerde doğal olarak bulunan şekerlerin sağlık için herhangi bir risk oluşturmadığıdır. Aksine meyve ve sebze tüketimi diğer kardiyovasküler risk faktörleri için koruyucudur.