İletişim için

Şeker hastalığı riskinizi azaltmak için beslenmenizde tam tahıllara yer verin

Tanım olarak bakıldığından birçok farklı tanımla karşılaşılsa da tam tahıl dendiğinde asıl olarak vurgulanmak istenen tahıl tanesinin kepek ve rüşeym kısmı ayrılmadan tamamının kullanılmasıdır. Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalarda tam tahıl tüketiminin birçok kronik hastalığa karşı koruyucu olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalarda tam tahıl tüketiminin özellikle şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, obezite riskini azaltması bakımından yararlı olduğu görülmektedir.

Peki bu olumlu etkileri elde edebilmek için ne kadar tam tahıl ürünleri tüketilmeli sorusu gündeme geldiğinde ise farklı ülkelerin beslenme önerileri ve yapılan çalışmalardan farklı sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu açıklığa kavuşturmayı amaçlayan ve  316,051 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı bir çalışmada günlük olarak tüketilen tam tahıl miktarı ve şeker hastalığı riski değerlendirildiğinde;

- Günde 3 porsiyon tam tahıllı besin (yaklaşık 45 g tam tahıl içeriğine sahip) tüketiminin şeker hastalığı riskini % 20 azalttığı,

- Ayrıca tam tahıl tüketimindeki her 10 g/gün’lük artışın bu riski % 0.3 azalltığı da belirlenmiştir.

Bu sonuçlardan hareketle şeker hastalığı riskini azaltmaları için tüketicilere tam tahıl tüketimini arttırmaları ve etiketleri dikkatle inceleyerek doğru ürünleri tercih etmeleri önerilmektedir.

Kaynak:
Chanson-Rolle A, Meynier A, Aubin F. Systematic Review and Meta-Analysis of Human Studies to Support a Quantitative Recommendation for Whole Grain Intake in Relation to Type 2 Diabetes. PLoS One. 2015; 10(6): e0131377.