İletişim için

Sakız çiğnemek odaklanmaya yardımcı olabilir mi?

Sakız çiğnemenin odaklanma üzerine etkisi son dönemde ilgi çeken bir konudur. Görsel bellek üzerine etkisi olduğu çalışmalarla gösterilmesine karşın; işitsel hafıza üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar sınırlıdır.
 
Son dönemde yapılan yeni bir çalışmaya göre 38 kişi iki gruba ayrılmıştır. İki gruba da 30 dakika boyunca 1’den 9’a kadar numaraların okunmuştur. Gruplardan birinden sakız çiğnemeleri istenirken; diğer grup kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Sayıları sırasıyla doğru ve hızlı söyleme durumuna göre puanlandırılmıştır.
 
Sonuçlar sakız çiğneyenlerin, çiğnemeyenlere göre daha hızlı reaksiyon gösterdiği tespit edilmiştir.  İlginç olan başka bir sonuç ise sakız çiğnemeyenlerin test başlangıcındaki performansının daha yüksek olmasına karşın sona doğru performansın düşüş gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre sakız çiğnemek sadece görsel odaklanma için değil işitsel odaklanmayı da arttırmaktadır.

Kaynak
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130308093933.htm