İletişim için

Protein içeriği yüksek kahvaltı hafif kilolu gençlerde ağırlık kazanımını engelliyor

Daha önce yapılan çalışmalar genç insanların %60 oranında sabah kahvaltısını atladığını göstermektedir. Uzmanlar kahvaltıyı yapmanın obezite riskini azalttığını gösterse de, çok az sayıdaki çalışma tüketilen kahvaltı tipinin ağırlık yönetimindeki rolünü incelemiştir.

Missouri Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre 35 gram protein içeren kahvaltı tüketiminin, normal miktardaki protein içeren kahvaltıya göre günlük besin alımını azalttığı, vücut yağındaki artışı engellediği, açlık hissini azalttığı ve kan glukoz seviyesini stabil tuttuğu gösterilmiştir.

Çalışmanın detaylarına göre; araştırmaya kahvaltı öğününü haftada 5 ve 7 kez atlayan hafif şişman gençler dahil edilmiştir. Bu bireyler üç gruba ayrılmış 1.gruba normal içeren proteinli kahvaltı, 2.gruba yüksek protein içeren kahvaltı verilmiştir. Üçüncü grup ise kahvaltı öğününü atlayan gençleri oluşturmaktadır. Çalışma 12 hafta devam etmiştir.

Yüksek proteinli kahvaltı yapanların gün içerisinde aldıkları toplam enerjinin 400 kalori azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu gruptaki bireylerin vücut yağ oranlarındaki azalma istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur.

Normal protein içeren kahvaltı 13 gram protein içerirken; yüksek proteinli kahvaltı içeren öğün 35 gram içermektedir. Yüksek proteinli kahvaltınn içeriğinde yumurta, süt ve süt ürünleri ve yağsız et bulumaktadır.

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yüksek protein içerikli kahvaltı tüketen grubun kan glukoz seviyesinin diğer gruplara göre daha düzenli olduğudur. Bilindiği üzere yüksek miktarlardaki glukoz akımı tip 2 diyabet riskini arttırmaktadır.

Kaynak:
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150812165923.htm