İletişim için

Probiyotikler insanlarda yağ metabolizmasını düzenliyor olabilir mi?

On iki hafta boyunca probiyotik suplementasyonu yapılan diyabetik olmayan ancak hafif ve orta düzeyde hipertrigliseridemisi olan bireylerin trigliserit seviyesinde %18’lik azalma tespit edilmiştir. Yükselen trigliserit seviyesi koroner arter hastalıkları için bağımsız bir risk faktörüdür.

Koreli araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 128 hipertrigliseridemili hasta ile yapılan çalışma 12 hafta sürmüştür. Bir gruba 5 milyar CFU içeren toz formda probiyotik verilirken; diğer gruba herhangi bir etkisi olmayan plasebo ilaç verilmiştir. Kullanılan probiyotik suşları Lactobacillus curvatus HY7601 ve Lactobacillus plantarum KY1032’dir.

Probiyotik suplementasyonunun oniki hafta boyunca yapılması sonucu trigliseritin modülatörü olan  plazma apolipoprotein A-V düzeyinde artışa neden olmuştur. Aynı zamanda probiyotik suplementasyonu LDL kolesterolün partikül büyüklüğünü %21 arttırmıştır. LDL partikül büyüklüğünün artması, küçük LDL parçacıklarına göre kalp damar sağlığı açısından daha olumludur. 

Kaynak:
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Probiotic-pair-may-improve-lipid-metabolism-Human-data