İletişim için

Obezite nörolojik hastalıkların nedeni olabilir mi?

Nörolojik hastalıklar multifaktöriyel nedenlere bağlı gelişen hastalıklardır.  Hastalığa bağlı değiştirilebilir risk faktörlerinden bir tanesi beslenme alışkanlıklarımızdır. Yapılan hayvan çalışmalarında yüksek yağlı ve karbonhidratlı diyetlerin reaktif oksijen türleri oluşturarak beyin hücrelerine zarar verdiği görülmüştür. Sürekli olarak diyette yüksek yağ alımı beyin korteksinde inflamatuvar değişikliklere neden olmaktadır.

Moroz ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada, uzun süre yağlı beslenmeye bağlı oluşan obezitenin nörolojik dokularda ve temporal lobda insülin reseptörlerini bozduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda obezitenin hafızada bozulmaya ve alzehemire neden olduğu görülmüştür. 70 yaşındaki 382 kişinin 18 yıl boyunca takibi ile yapılan başka bir çalışmanın sonunda ise beden kütle indeksindeki her 1 birimlik artışın alzehemir riskini 1.3 kat arttırdığı görülmüştür.

Kaynak:

1- A signaling axis, Parkinson’s disease and obesity. Bioscience hypotheses (2009) 2, 352-353. Hong-Bin Qu.

2- Body mass index in Parkinson’s disease: A meta-analysis. Parkinsonism and Related Disorders 18(2012) 263-267. Marjolein A. Van der Marck, Heleen C. Dicke, Ergun Y.Uc, Zippora H.A. Kentin, George F. Borm.

3- Meta- Analysis of Alzheimer’s Disease Risk with Obesity, Diabetes, and Related Disorders. Louis A. Profenno, Anton P. Porsteinsson, and Stephen V. Faraone.