İletişim için

Kudret Narı'nın faydaları

Diğer adları

Afrika salatalığı, merhem armutu, acı kavun

Bitkinin kullanılan kısımları

Meyve ve yapraklar

Bilimsel olarak kanıtlanmış yararlı etkileri

- Şeker hastalığı için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalar bunu deteklemekle birlikte, daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır.

- Virüslere, bakterilere ve barsak parazitlerine karşı etkilidir.

Ne kadar kullanılmalıdır?

- 50-100 ml sıvı özütü.

Yan etkileri nelerdir?

- Çocuklarda havale ve hipoglisemik koma geliştirdiğine dair raporlar mevcuttur. Tohumlarının yenmesiyle oluşan başağrısı şikayetleri görülebilmektedir.

- Tohumları ve dış kabuğunda toksik bileşikler bulunduğundan kullanımından kaçınılmalıdır.

- Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan kişilerin kullanması sakıncalıdır.

Gebelikte kullanımı uygun mudur?

- Hamilelikte kullanımı uygun değildir ve düşüklere neden olabilir.

İlaç etkileşimleri

- Hipoglisemik ilaçlar kullanan kişilerin kullanması sakıncalıdır.