İletişim için

Kilo vererek bunamayı alt etmek

Bunama yaşlı bireylerde önemli bir sağlık sorunudur ve tüm dünyada yaklaşık 50 milyon kişide bunama olduğu tahmin edilmektedir. En sık sebebi ise Alzheimer hastalığıdır. Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki, orta yaşlarda obez olan bir bireyin ileri yaşlarda bunama riski artmaktadır. Ayrıca çalışmalar, diyet ve egzersizin bilişsel fonksiyonlar üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Ancak hafif düzeyde bilişsel fonksiyon bozukluğu olan bir yaşlıda kilo kaybının nasıl bir etkisi olabileceği konusunda bilimsel veriler yetersizdir. Yeni yapılan bir araştırmada bunama başlangıcı olan yaşlı bireylerde kalori kısıtlaması ile sağlanan kilo kaybının etkisi araştırılmıştır.

Yaşı 60'dan büyük olan, ve ortalama vücut kitle indeksi 35 kg/m2 olan  80 birey incelenmiştir. Hastalar diyet programına alınmış ve 12 ay boyunca takip edilmiştir. Neticede kilo kaybı olanların ve insülin direnci azalanların, kelime hafızasının, sözel akıcılığın ve bilişsel fonksiyonların düzeldiği gösterilmiştir. Bu çalışma, diyetle kilo vermenin bunama başlangıcı olan kişilerde bunamanın ilerlemesini durduğunu göstermiştir. Bu çalışmada hastalara yalnızca kalorinin kısıtlandığı diyet verilmiş ve kilo kaybı yalnızca diyetle sağlanmıştır. Hastaların günlük aktiviteleri dışında ayrıca bir egzersiz verilmemiştir.

Özellikle kas-iskelet sorunları yüzünden egzersiz kapasitesi düşük olan yaşlı bir bireyde bu kazanımların yalnızca diyetle sağlanmış olması bu yaş grubu için önemli bir sonuçtur. Hem hasta için hem de hasta yakınları için bazen yıkıcı sonuçları olan bunama ile mücadelede sağlıklı kilo kaybı önemli bir katkı sağlayacaktır. Diyet, bilişsel fonksiyonları iyileştirmenin yanında yaşlı bireyin hareket kabiliyetini artıracak, varsa diyabet, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklara faydası  olacaktır.

Kaynak:
Horie NC et al. Cognitive  Effects  of  Intentional  Weight  Loss  in  Elderly  Obese Individuals With Mild Cognitive Impairment. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Mar; 101(3): 1104-12.