İletişim için

Kahve meme tümörlerini küçültüyor mu?

Yeni yapılan bir çalışmada tamoksifen beraberinde günde 2 fincan kahve tüketiminin meme tümörlerinin nüksetme riskini azalttığı gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada kafeinin kanser hücrelerinin gelişimini azalttığına yönelik kanıtlar da elde edilmiştir.

Tamoksifen östrojen hormonuyla ilişkili meme kanserlerinde kullanılan bir hormonal tedavidir. Yapılan bu çalışmada yarısının tamoksifen tedavisi aldığı 1090 meme kanserli kadının kahve tüketimleri değerlendirilmiş. Çalışma sonucunda günde 2 fincan kahve içtiğini belirten kadınların günde 1 fincan ya da daha az kahve içen kadınlara göre tümör boyutlarının daha küçük olduğu ve östrojene bağımlı tümörlerin oranının daha az olduğu görülmüştür. Tamoksifen tedavisi alanlarda ise günde en az 2 fincan kahve içenlerde kanserin nüksetme riski yarı yarıya düşmüştür.

Laboratuvar ortamında da kahvenin içerisinde bulunan kafein ve kafeik asitin meme kanserli hücreler üzerine etkilerine bakıldığında, bu maddelerin hücrenin büyümesini baskıladığı gösterilmiştir.

Elde edilen bu sonuçlar ilginç ve merak uyandırıcı olmakla birlikte dikkatli değerlendirilmeli ve bu sonuçlar başka çalışmalarla da desteklenmelidir. Ancak meme kanserli kadınların orta düzeyde kahve içmesinin bir sakıncası olmayacağından tedavinin yanı sıra kahve tüketimi önerilebilir. Yalnız yüksek doz kafein tüketiminin yan etkiler oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Kaynak:
Rosendahl AH, Perks CM, Zeng L, et al. Caffeine and caffeic acid inhibit growth and modify estrogen receptor (ER) and insulin-like growth factor I receptor (IGF-IR) levels in human breast cancer. Clinical Cancer Research, Published Online First on February 17, 2015; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-14-1748.