İletişim için

Kahvaltı dikkati arttırıyor

Avustralya Diyetisyenler Birliğinin toplantısında sunulan geniş çaplı bir araştırmaya göre okullarda uygulanan Okul Kahvaltısı Programı ile düşük sosyo-ekonomik gruptaki çocuklarda sağlıklı beslenme becerisi ve konsantrasyonu geliştirdiği ve sınıf içi davranışlarını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre her on öğrenciden en az sekizi Okul Kahvaltısı Programı’nın okuldaki çalışmalarında konsantrasyonlarını sağladığını ve daha iyi davranmalarına yardımcı olduğunu düşündüklerini belirtmiş. Öğretmenler de aynı şekilde bu programdan sonra öğrencilerin öğrenmeye daha açık ve daha üretken olduklarını belirtmişler.

Bu verilerden hareketle araştırmacılar düzenli kahvaltı alışkanlığının öğrencilerin öğrenme becerilerini arttırdığını, büyüme-gelişmeyi ve mental sağlıklarını iyileştirdiği sonucuna varmıştır. Ancak düşük sosyo-ekonomik gruplardaki bireylerin sağlıklı besinlere ulaşabilirliğin az olması ve kahvaltı öğününün sıklıkla atlanan bir öğün olmasının üzüntü verici olduğu da belirtilmiştir.

Kaynak:
Dietitians Association of Australia. Media Release: Breakfast each day keeps the inattention away.
Friday 15 MAY 2015. http://daa.asn.au/ <erişim18.03.2016>