İletişim için

Kadınlık hormanları obezitenin oluşumunda rol oynuyor olabilir mi?

Obezite genellikle vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması sonucu ortaya çıkar ancak detaylı olarak incelendiğinde durum bu kadar basit değildir. Genetik ve çevresel birçok faktörün etkili olduğu kompleks bir durumdur. Obezitenin giderek artıyor olması da altında yatan bu faktörlerin daha detaylı araştırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmaktadır.

Son dönemde yayınlanan bir makaleye göre obezitenin oluşmasında östrojenin rol oynayabileceği hipotezi ortaya atılmıştır. Bu hipotez farklı ülkelerin obezite oranları incelendiğinde sosyo-ekonomik düzeyin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde obezitenin kadınlarda erkeklere göre daha sık görülürken gelişmiş ülkelerde bu oranların kadın ve erkeklerde hemen hemen aynı olmasına dayandırılmaktadır. Kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen aynı zamanda kilo artışına da neden olmaktadır. Bu nedenle de gelişmekte olan ükelerde kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda obezite görüldüğü düşünülmektedir. Ancak batı tipi diyetlerde östrojen benzeri maddeleri içeren soya ürünleri ve plastiklere maruziyetin daha fazla olması erkeklerde de kadınlar gibi kilo artışını tetiklediği ve bu nedenle de obezitenin her iki cinsiyette benzer oranlarda görüldüğü çıkarımı yapılarak östrojen hipotezi desteklenmektedir.

Kaynak :

Grantham JP, Henneberg M. The Estrogen Hypothesis of Obesity. PLoS ONE, 2014, 9(6): e99776. doi:10.1371/journal.pone.0099776.