İletişim için

Günde 1 yoğurt sizi şeker hastalığından korur mu?

Yüksek yoğurt tüketiminin düşük tip 2 diyabet riskiyle ilişkili olduğunu bulan yeni bir meta-analize göre bu sorunun cevabı ‘evet’tir.

Çok eski tarihlerden bu yana beslenme kültürümüzde önemli bir yer tutan yoğurt protein, kalsiyum, fosfor, B1, B2,  B3, B12 vitaminleri, folat ve magnezyum gibi besin öğelerini iyi düzeyde içeren bir kaynaktır. İçerisinde yer alan bu besin öğeleriyle birlikte tam bir sağlık deposu gibi görülmekte ve bu nedenle de üzerine yapılan çalışmalar yoğunlaşmaktadır.

Son yıllarda süt ve süt ürünlerinin diyabet (şeker hastalığı) üzerine etkilerini değerlendiren birçok araştırma sonucu yayınlanması üzerine de Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan bir grup araştırmacı tüm bu araştırmaların bir arada değerlendirildiği bir meta-analiz yapmışlardır.

Yapılan bu meta-analizde yaklaşık 195.000 kişinin beslenme alışkanlıkları standart bir besin tüketim sıklığı anketi ile değerlendirilmiş ve veriler 2-4 yıllık periyodik aralıklarla güncellenmiştir. Aynı zamanda çalışma süresince diyabet tanısı alan kişiler belirlenmiş ve takip süresince 15.156 diyabet vakası ortaya çıktığı belirtilmiştir. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ise süt ve süt ürünleri içerisinde yoğurdun tip 2 diyabet riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

Bu sonuçları rakamsal olarak ifade etmek gerekirse günde 1 porsiyon (yaklaşık 250 g) yoğurt tüketiminin tip 2 diyabet riskini % 18 azalttığı belirtilmiştir. Ayrıca benzer etkinin diğer süt ve süt ürünlerinde gözlemlenmediği eklenmiş ve bu etkinin yoğurtta bulunan kalsiyum, magnezyum, belirli yağ asitleri gibi besin öğelerinin yanı sıra probiyotik bakterilerden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Tüm bu veriler ışığında da sağlıklı bir beslenme planı içerisinde yoğurda mutlaka yer verilmesi önerilmiştir.

Kaynak:
1) Chen M, Sun Qi, Giovannucci E, et al. Dairy consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. BMC Medicine, 2014, 12:215.