İletişim için

Gebelikte kafein alımı bebeğin IQ'sunu etkiler mi?

Kafein genellikle zihinsel uyanıklığı artırma, enerji verme ve bireye kendini iyi hissettirme gibi olumlu etkilere sahiptir. Kafein gebelikte çok hızlı bir şekilde plesanta aracılığı ile fetüsün dolaşımına katılır.
 
Kafein ile ilgili çalışmaların çoğu fertilizasyon üzerine yoğunlaşmıştır. Bugün günlük 300 mg.ın altında alınan kafeinin fertiliteyi olumsuz etkilemediği bilinmektedir.
 
Son dönemde yapılan bir çalışmada gebelik döneminde kafein tüketiminin bebeğin zekası üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 1959-1974 yılları araında Amerika Birleşik Devletleri’nde gebe olan 2197 kadın dahil edilmiştir. Tüm gebelerin kanında kafein göstergelerine bakılmıştır. o dönemin kafeinin daha fazla alındığı bir dönem olduğunu ifade eden araştırmacılar kandaki kafeinin birincil metaboliti olan paraksantin ile kafein alan annelerin çocuklarının zeka gelişimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmacılar bu iki değişken arasınde herhangi bir ilişki olmadığını göstermiştir. Gebelikte günlük 1 veya 2 fincan kahve veya eşdeğeri kafein alımının bebeğin zeka gelişimini olumsuz etkilemediği gösterilmiştir.
 
Aşağıda bazı besinlerin kafein içerikleri gösterilmiştir.Kaynak
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151119211435.htm
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(1):45-9 
Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, Rotstein J, Hugenholtz A, Feeley M. Effect of caffeine on human health. Food Addit Contam 2003; 20(1):1-30.