İletişim için

Fit kalmak sizi kansere karşı koruyor

Amerika ve Avrupa’da yapılan araştırmaların toplu analizine göre fit kalmak sizi birçok kanser türüne karşı koruyor. 12 farklı çalışmadan 1.44 milyon bireyin verilerini analiz eden araştırmacılar boş zamanlarını aktif geçiren kişilerin 26 kanser türünden 13’ünde risklerini azalttıklarını belirlemiştir.

Analizin detaylarına bakıldığında 7 kanser türünde en aktif gruptaki kişilerde en hareketsiz gruba kıyasla en az % 20’lik bir azalma sağlandığı görülmüştür. Araştırmacılar daha önceki çalışmalarda da gösterilmiş olan egzersizin kolon kanseri, meme kanseri, rahim kanseri üzerine koruyucu etkilerini bir kez daha göstermiş. Bunlara ek olarak listeye 10 kanser türü daha eklemiştir. Buna göre yemek borusu kanseri, karaciğer kanseri, kardiya (midenin bir kısmı) kanseri, böbrek kanseri ve miyeloid lösemi kanserleri ile egzersiz arasındaki ilişki koruyucu yönde çok güçlü bulunmuştur. Bunların yanı sıra omurilik tümörü, baş-boyun kanserleri, kalın bağırsak kanseri ve mesane kanserlerine karşı da daha düşük düzeyde ancak koruyucu olarak etki gösterdiği belirlenmiştir.

Egzersizin kansere karşı bu koruyucu etkisi normal kiloda veya şişman olan; sigara içen veya içmeyen tüm bireylerde benzer bulunmuştur. Yani hangi koşulda olursa olsun egzersiz kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.
Sonuç olarak geniş kapsamlı bir analiz olan bu çalışmada 19-98 yaş arası 1.44 milyon kişi 11 yıl boyunca takip edilmiş ve bu süre içerisinde 187.000 kanser vakası görülmüş. Ancak yüksek düzeyde egzersiz yapanların birçok kanser türü için riski daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda sağlığın korunması ve kanserin önlenmesi için bireylerin boş zamanlarını aktif geçirmeleri önerilmektedir.

Neler yapılabilir sorusuna ise basitçe cevap vermek gerekirse günde ortalama 150 dk yüzme, yürüme, koşma gibi orta şiddette aktiviteler yapılması bu koruyucu etkiden faydalanılması için önerilmektedir. 

Kaynak:
Moore SC, et al.  Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults.
JAMA Intern Med. Published online May 16, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.1548.