İletişim için

Evliliğin sağlık üzerine olumsuz etkisi olabilir mi?

Bu zamana kadar yapılan bir çok çalışma evliliğin sağlığa olumlu etkilerini göstermiştir. Yeni yapılan çalışmanın sonuçları ise bu zamana kadar bilinenlerden biraz farklı.

Bu çalışma Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Rusya, İspanya ve İngiltere ülkelerinden çalışmaya katılan 10.226 kişi üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya medeni durumu evli ve bekar olan bireyler katılmıştır. Çalışmada medeni durum ile beden kitle indeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bununla beraber evlenmeden beraber yaşayan çiftlerin de analizleri yapılmıştır. Beden kitle indeksi ve medeni durum arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için beslenme alışkanlıkları ve egzersiz düzeyi de sorgulanmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına göre evli erkek ve kadınların bekar kadın ve erkeklere göre beden kitle indeksinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın bir diğer dikkat çeken bulgusu sosyal faktörlerin sağlığı etkiliyor olmasıdır. Evli çiftler daha az hazır besin ve işlenmiş besin tüketirken; evli erkekler organic besinleri satın almayı daha fazla tercih etmektedir. Ilişki süresi uzadıkça erkeklerin bilinçli olarak daha sağlıklı beslendiği tespit edilirken;  çalışmada evli erkeklerin bekar erkeklere göre daha az spor yaptığı gösterilmiştir.

Kaynak:
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629080202.htm