İletişim için

Erkeklerin beslenme alışkanlıkları çocuklarının sağlığını etkiliyor

Avusturalya ‘da deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışmaya göre erkeklerin beslenme alışkanlıklarının çocuklarının sağlığını etkilediği görülmüştür. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda daha çok kadınların beslenme alışkanlıklarının bebeğin fiziksel ve mental gelişimini nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

Erkeklerin beslenme alışkanlıklarının çocukların sağlığını nasıl etkilediği bu zamana kadar çok fazla çalışmaya konu olmamıştır. Bu konunun ileriki dönemlerde yapılacak olan çalışmalara yol göstermesi açısından hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, erkek hayvanlara katı kalori kısıtlamasına ek olarak gürültü ve ışık gibi unsurlar kullanılarak yapay stres ortamı oluşturulup ileriki dönemde yavruların bu durumdan nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Erkek hayvanlara uygulanan bu kalori kısıtlamasının ve stresin bebeğin zeka düzeyi üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür.

Bu çalışmanın sonunda araştırmacılar kadınların olduğu kadar erkeklerinde beslenme alışkanlıklarının, yaşadıkları stres düzeylerinin, çevre kirliliğinin, sigara ve alkol kullanımlarının tıpkı annede olduğu gibi bebeğin fiziksel ve mental sağlığını belirlemede önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak:
Antonina Govic, Jim Penman, Amanda H. Tammer, Antonio G. Paolini. Paternal calorie restriction prior to conception alters anxiety-like behavior of the adult rat progeny. Psychoneuroendocrinology,2016;64:1.