İletişim için

Ergenlik dönemindeki boy ve kilo ilerideki kanser riskini etkiliyor mu?

Amerikan Kanser Birliği’nin dergisi Cancer’da yayınlanan bir araştırmaya göre ergenlik döneminde boy ve kilonun yüksek olmasının ileri yaşlarda bir lenf sistemi kanseri olan Non-Hodgkin’s Lenfoma (NHL) gelişme riskini arttırdığı bulunmuştur.

Dünya genelinde NHL oranları artmaktadır ve araştırmalar artan obezite oranlarının da bu artışa katkıda bulunabileceğini önermektedir. Bu fikirden yola çıkan araştırmacılar 16-19 yaş arası 2.352.988 katılımcının 1967-2011 yılları arası boy ve kilolarını değerlendirerek NHL gelişme risklerinin boy ve kilolarıyla ilişkili olup olmadığını araştırmışlardır.

Sonuçlara bakıldığında bu süre içerisinde 4021 katılımcı NHL tanısı almıştır. Kilo yönünden yapılan değerlendirmelerde normal kilolulara kıyasla şişman ya da obez olanların NHL riski % 25 artmış olarak bulunmuştur. Boy yönünden incelendiğinde ise yine artan boy ile NHL riski arasında adım adım bir artış olduğu görülmüştür. Buna göre boy kategorileri içerisinde kısa sınıfında olanların orta sınıfa göre riskinin  % 25 daha az olduğu; en uzun sınıfta olanların ise aksine NHL riskinin % 28 arttığı belirlenmiştir. 

Toplam olarak bakıldığında ise aşırı kilonun NHL kanserlerinin % 3’ünden, aşırı boy uzunluğunun ise % 6’sından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bunun temelinde yatan mekanizmanın ise boy uzaması ve aşırı beslenmeye bağlı salınan inflamatuvar ve büyüme moleküllerinin kanser gelişimini de tetikleyebileceği üzerinde durulmaktadır.

Kaynak:
Leiba M, Leiba A, Keinan-Boker L, et al. Adolescent weight and height are predictors of specific non-Hodgkin lymphoma subtypes among a cohort of 2,352,988 individuals aged 16 to 19 years. Cancer. 2016 Apr 1;122(7):1068-77.