İletişim için

Diyabetlilerde yemek öncesi Whey Protein tüketimi kan şekeri kontrolünü sağlıyor

Diyabetin tedavisindeki en önemli unsur kan şekeri kontrolünün iyi bir şekilde sağlanmasıdır. Aksi takdirde diyabete bağlı gelişen birçok ciddi komplikasyon (koma, kalp, böbrek, sinir sistemi hastalıkları, vb.) mevcuttur. Kan şekerinin dengelenmesinde de doğru beslenme ilkeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda beslenmeye yönelik birçok araştırma karşımıza çıkmaktadır.

Protein tüketiminin GLP-1 adlı hormonun üretilmesini uyararak insülin salınımını sağladığı bilinmektedir. Bu fikirden yola çıkarak bir grup araştırmacı yemek öncesi whey protein tüketiminin kan şekeri kontrolünü iyileştireceği hipotezini ortaya atmıştır. Bunun üzerine 15 tip 2 diyabetli bireye kahvaltı öncesi 250 ml su içerisinde 50 g whey protein verildikten yarım saat sonra yüksek glisemik indekse sahip bir kahvaltı verilmiş ve whey protein verilmeden önce başlamak üzere her yarım saatte bir 3 saat boyunca kan şekeri takibi yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında whey protein alanlarda kan şekeri seviyelerinin % 28 azaldığı görülmüştür. Ayrıca insülin ve C-peptit (insülin yapımında kullanılan bir peptit) yanıtları da whey protein alanlarda daha yüksek (%105 ve % 43) bulunmuş ve erken insülin yanıtları da whey protein alanlarda % 96 daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak da yemek öncesi whey protein alımının yemek sonrasında görülen kan şekeri dalgalanmalarını engellediği ve vücudun insülin yanıtını iyileştirdiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak :

Jakubowicz D et al. Incretin, insulinotropic and glucose-lowering effects of whey protein pre-load in type 2 diabetes: a randomised clinical trial. Diabetologia, 7 July 2014, online: DOI 10.1007/s00125-014-3305-x.