İletişim için

D vitamini eksikliği yaşlılarda yaşam kalitesini azaltıyor mu?

D vitamini, kalsiyum metabolizmasının önemli bir hormonudur ve özellikle kas ve kemik sağlığı için gereklidir. Fiziksel fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayan kaslarımızın güçlü kasılmaları için vücudumuzun yeterli D vitaminine ihtiyacı vardır. Epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarına göre özellikle yaşlı bireylerde ve kronik hastalıkları olanlarda D vitamini eksikliğinin arttığı gösterilmiştir.

Ayrıca bazı bilimsel verilere göre düşük D vitamini düzeyinin depresyon ile ilişkili olabileceği de vurgulanmaktadır. Kas gücünün azalması, kemik sağlığının bozulması, kemik ağrıları ve depresyon yaşlılarda en sık rastlanan sağlık sorunlarından birkaçını oluşturmakta ve bu sorunlar direk olarak hayat kalitesini etkilemekte ve yaşlı bir bireyin daha çok eve kapanmasına yol açmaktadır. Neticede kişiyi bir kısır döngüye sokarak daha az güneşlenme ve vücudun daha az D vitamini yapmasına neden olmakta, bu da belki daha fazla depresyon, güçsüzlük, halsizlik, kemik ağrısına yol açmaktadır. Sonuç ise kalitesiz bir yaşamdır.

Yeni yapılan bir çalışmada da yaşlı bireylerde kandaki D vitamini düzeyi ile yaşam kalitesi arasında bir ilişki olup olmadığı direk olarak incelenmiştir. Hollanda'da yapılan bu çalışmada yaklaşık 1300 kişinin kan D vitamini düzeyine bakılmış ve  bireylerin sağlık durumları ile ilgili olarak kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuş. Ayrıca yaklaşık 900 kişiye de yaşam kalitesini ölçen bir anket uygulanmış. Bu çalışmanın sonuçlarına göre kan vitamin D düzeyi 25 nmol/L'nin altında olanların yaşam kalitesinin, 50 nmol/L üstünde olanlara göre çok daha kötü olduğu saptanmış. Benzer şekilde sağlık durumları ile ilgili olarak kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda, kan vitamin D düzeyi 25 nmol/L'nin altında olanlarda kötü diyenlerin oranı vitamin D düzeyi 50 nmol/L'nin üstünde olanlara göre çok daha fazla saptanmış. Bu çalışmada yaşlı bireylerin kas gücü ve fiziksel performansı da değerlendirilmiş ve benzer şekilde D vitamini düzeyi düşük olanların kas gücü ve fiziksel performanslarının daha kötü olduğu saptanmış. Bu önemli çalışmanın sonuçları, vitamin D eksikliğinin yaşam kalitesi düşüklüğüne ve kötü sağlık durumuna yol açabileceğini düşündürmektedir.

Her ne kadar D vitamini ile tedavinin bu olumsuzlukları tam olarak düzeltip düzeltemeyeceği henüz kanıtlanmasa da, özellikle 65 yaş üstünde olup çabuk yorulan, kas güçsüzlüğü olan, isteksizlik, keyifsizlik, hayattan zevk almama, içine kapanma gibi depresyon bulguları olan kişilerin doktora başvurması, kan D vitamini düzeylerine bakılması ve uygun şekilde tedavi edilmeleri belki de fiziksel performansta ve kas gücünde artışa, sağlam kemiklere ve depresyonsuz bir yaşama ve neticede artmış yaşam kalitesine yol açacaktır.

Kaynak:

Rafiq R, Swart KM, van Schoor NM, Deeg DJ, Lips P, de Jongh RT. Associations of serum 25-hydroxyvitamin d concentrations with quality of life and self-rated health in an older population. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Sep;99(9):3136-43.