İletişim için

Çocukluk dönemindeki kötü beslenme yetişkinlikte hipertansiyonun habercisi

Anne karnından başlayarak çocukluk dönemindeki beslenme durumunun ileri dönemdeki gelişimi ve sağlığı önemli düzeyde etkilediği bilinmektedir. Son dönemde yapılan bir çalışmaya göre ise bu dönemde ciddi düzeyde kötü beslenen çocuklarda yetişkinlikte hipertansiyon görülme riskinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Doğum öncesinden başlayarak 5 yaşa kadar olan dönemde yetersiz beslenmenin kalp gelişimine zarar verdiği belirtilmektedir. Bu dönemde beslenme yönünden ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman vücuttaki yapılar geri dönüşümsüz olarak değişim göstermeye yatkındırlar ve bu yapısal değişiklikler de uzun vadede kalp anatomisi ve kan akışı üzerine ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Amerikan Kalp Birliği’nin bir dergisi olan Hipertansiyon’da yayınlanan bir çalışmada 20-30lu yaşlarda ve çocukluk döneminde kötü beslenmiş olan 116 kişi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla büyümüş 45 kişinin verileri karşılaştırılmış.

Katılımcıların boy, ağırlık, kan basıncı ve kalp fonksiyon testlerine bakıldığında çocuklukta kötü beslenen grubun diyastolik kan basıncının daha yüksek olduğu, periferal direncin (küçük damarlarda kan akışına karşı gelişen direnç ölçümü) daha yüksek olduğu ve kalbin pompalama fonksiyonunun daha verimsiz olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlar da yüksek kan basıncı riskinin arttığını işaret etmektedir ve bu da bilindiği gibi kalp hastalıkları ve felç açısından ciddi bir risk faktörüdür. Bu nedenle araştırmacılar uzun dönemde gelişebilecek bu risklerin önlenmesi açısından çocukluk döneminde beslenmeye yatırım yapılması ve bilinç kazandırılmasını önermektedirler.

Kaynak :

Tennant IA et al. Acute Malnutrition and Hypertension. Impaired Cardiovascular Structure and Function in Adult Survivors of Severe Acute Malnutrition. Hypertension, 2014, 64: 664-671. Published online before print June 30, 2014, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03230.