İletişim için

Böbrek hücre karsinomu olan hastalarda düşük kolesterol düşük sağkalım ile ilişkilidir

Kolesterol seviyesinin düşük olması, kalp sağlığının iyileştirilmesi için önerilir; ancak yeni araştırmalar böbrek kanser hastalarında düşük kolesterol seviyesinin hastalıktan ölüm riskini arttırabildiği konusuna dikkat çekmektedir. BJU International’da yayınlanan makalenin bulguları böbrek kanseri olan hastaların izlenmesi ve tedavisinde kolesterol seviyesinin ölçümünün yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kolesterol ve diğer lipidlerin seviyesindeki değişiklikler, çeşitli kanserlerin gelişimi, ilerlemesi ve prognozu ile ilişkilidir. Böbrek hücre karsinoması olan 867 hastanın operasyon öncesi total kan kolesterol seviyesi değerlendirilmiştir. Sonrasında araştırmacılar 52 ay hastaları takip etmiştir.

Tedaviden önceki düşük kan kolesterol seviyesi ileri tümör evresi ve izlem sürecinde kanserin yayılması ile ilişkili bulunmuştur. Yüksek kolesterolü olan hastaların kanserden ölme riski kolesterolü düşük olan hastalara göre %43 daha düşüktür.

Kolesterolün böbrek kanseri olan hastalarda prognozu nasıl etkilediği kesin olarak bilinmemektedir. Kolesterolün belirli bileşenleri tümör gelişimi ve yayılmasını etkileyebilecek kanser ile ilgili yolakları etkiliyor olabilir.

Bu çalışmanın bağımsız olarak oluşturulacak olan başka çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Eğer bu hipotez kabul görürse düşük kolesterollü böbrek hücre karsinomu olan hastaların takibi veya tedavisi daha agresif olabilir.

Kaynak : 

de Martino M, Leitner CV, Seemann C et al. Preoperative serum cholesterol is an independent prognostic factor for patients with renal cell carcinoma (RCC). BJU Int. 2014 Apr 4. doi: 10.1111/bju.12767. [Epub ahead of print]