İletişim için

Beta glukan ile zenginleştirilmiş makarna kötü kolesterolü düşürebilir

Beta glukan doğal olarak bitkilerin hücre duvarında, tahıl tohumlarında, bazı fungus, mantar ve bakterilerde bulunur . Tahıllar arasından en çok arpada (2-20 g/100g) ve yulafta (3-8 g/100g) bulunmaktadır.
 
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority: EFSA) yulaf β-glukanı içeren besinler için "yulaf β-glukanın düzenli tüketimi etkin bir şekilde serum düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K) ve total kolesterolü (TK) azaltır" sağlık iddiası üzerine olumlu görüş vermiştir.
 
Bu sağlık yararlarını sağlayabilmek adına FDA tarafından günlük en az 3 g çözünür yulaf veya arpa β-glukanı önerilmektedir. β-glukanın kolesterol düşürücü özellikleri ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde oynadığı rolü iyi belgelenmiştir.
 
Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlanan son çalışmada De Angelis ve arkadaşları 2 ay boyunca 3 gram arpa beta glukanı eklenmiş 100 gram makarna vererek başlangıçta ve 2 ay sonunda kan bulgularını ve fekal örnekleri incelemiştir. Amaç beta glukanda var olan prebiyotiklerin barsaktaki kötü bakterilerin değişerek, kolesterol seviyesinde değişikliğe yol açıp açmayacağını görmekti.
 
Çalışmanın sonucuna göre faydalı bakteri olan laktobasilin barsakta arttığı, faydalı olmayan bakteri olan enterobakterilerin azaldığı gösterilmiştir.
 
Kaynak
Karaçil1 M.Ş.,Akbulut G. Tip 2 Diabetes Mellitus ve Βeta Glukan. Beslenme ve Diyet Dergisi 2013:41(3):242-246