İletişim için

Balık yağı alkol bağımlılığına bağlı gelişen beyin hasarına çare olabilir mi?

Alkol kullanımının vücut üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler bazen olumlu ama çoğu zamanda olumsuz yönde olmaktadır. Orta düzeyde tüketimin (kadınlarda 1 ölçü/gün, erkeklerde 2 ölçü/gün) kalp damar sağlığı üzerine olumlu etkiler gösterdiği belirtilmektedir. Ancak diğer taraftan bakıldığında aşırı alkol tüketiminin hem kısa (yaralanma, kaza, şiddet, düşük yapma, zehirlenme, vb.) hem de uzun vadede (kalp-damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kanser, demans, felç, depresyon, vb.)  sağlık üzerine birçok olumsuz etkisi mevcuttur. Beyin üzerine etkilerine bakıldığında yapılan çalışmalar uzun dönem alkol kullanımının beynin hasar görmesine ve demans (bunama) riskinin artmasına neden olduğunu göstermektedir.

Alkol beyin hücrelerinde inflamasyon oluşumuna ve bunun sonucunda da ölümüne neden olur. Omega-3 yağ asitlerinin de hücreler üzerindeki koruyucu etkileri bilindiğinden alkolün beyindeki zararlı etkilerini azaltmak amacıyla kullanımı akla gelmiş ve bunun üzerine bir çalışma yapılmıştır. Beyin hücreleri yüksek doz alkole maruz bırakıldıktan sonra hücre kültürleri 2 gruba ayrılmış ve bir gruba balık yağı verilirken diğer gruba bir şey verilmemiştir. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde balık yağı eklenen grupta % 90 daha az inflamasyon ve hücre ölümü görülmüştür. Ancak bu yine de balık yağı kullanıyorsanız alkol tüketebilirsiniz demek değildir önemli olan alkolü tümden hayatınızdan çıkarabilmek ya da mümkün olabildiğince aza indirgemektir.

Kaynak :

1) Tajuddin N, Moon KH, Marshall SA, Nixon K, Neafsey EJ, Kim HY, Collins MA. Neuroinflammation and Neurodegeneration in Adult Rat Brain from Binge Ethanol Exposure: Abrogation by Docosahexaenoic Acid. PLoS ONE, 2014; 9 (7): e101223 DOI: 10.1371/journal.pone.0101223.

2) http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm