İletişim için

Ara öğünle ilgili bilimsel araştırmalar ne diyor?

20. yüzyıla kadar insanlar üç ana öğün ile beslenirken 1970 ‘li yıllardan itibaren insanlar öğün aralarına atıştırmalıklar koymaya başladılar.  Bazı kişilerde bu yeni alışkanlık günlük toplam enerji alımını arttırdığından ağırlık artışına neden olurken, bazı kişilerde olumlu değişikliklere neden oldu peki bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar ne diyor, ara öğünleri kendimiz için nasıl sağlıklı hale getirebiliriz?

Sağlıklı ara öğünler kişinin ana öğünde fazla ve hızla yemek tüketmesini, tatlı ve tuzlu yiyeceklere karşı olan isteğini azaltmaktadır. Bilinçli yapılan ara öğünler kişinin ağırlık kontrolünü sağlamasına ve metabolik hızının artmasına katkı sağlamaktadır. Ancak çocuklarda ve adölesanlarda genelde çikolata, cips gibi ara öğünlerin tercih edilmesi hem ana öğünü atlamalarına neden olmakta hem de genel sağlık durumları için risk oluşturmaktadır.

Toplamda 2700 kişinin katıldığı bir çalışmada günde altı öğün tüketen kişilerle dört ve daha az tüketenler karşılaştırıldığında öğün sayısı fazla olan kişilerin beden kütle indeksinin önemli derecede daha az olduğu görülmüştür. Burada önemli olan ara öğünde hangi besinlerin tercih edildiği ve ana öğünlerde besin seçiminin dengelenebilmesidir.

Kaynak:
www.foodandnutrition.org