İletişim için

Anne-Baba ne yerse çocuk da onu yiyor

Çocuklar için yapılan beslenme önerilerine bakıldığında sebze-meyve yönünden zengin bir beslenme önerisi ilk sıralarda yer alır. Sebze-meyve tüketiminin yüksek olduğu bir diyet besin öğeleri bakımından zengin olmasının yanı sıra sağlık yönünden de birçok olumlu fayda (beden kitle indeksinin daha düşük olması, birçok kronik hastalık riskinin azalması, vb.) sağlamaktadır. Ancak çocukların sebze-meyve tüketimlerine bakıldığında bununla ilgili yapılan bir çalışmada 6-11 yaş arası çocuklarda ancak 4 çocuktan 1’inin günlük önerilen miktarlarda meyve tükettiği ve sebze tüketiminin de önerilerin % 20’sinden daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca yaş arttıkça da bu miktarlar daha da azalmaktadır.

Ailenin rol model olmasının çocuklarda sebze-meyve tüketimi üzerine etkilerini değerlendiren son dönemlerde yapılmış bir çalışmada ise anne ve babanın alışkanlık ve tercihlerinin çocukları da etkilediği görülmüştür. Bu araştırmaya göre çocukların günde 3 porsiyondan az sebze-meyve tükettikleri ve yalnızca % 23’ünün önerilen miktarları karşıladığı görülmüştür. Ayrıca rol-model olarak ana ve ara öğünlerde sebze-meyve tüketen ailelerin çocuklarının da önerileri daha büyük ölçüde karşıladığı belirtilmiştir. Bu sonuçlar çocukların ailelerinin yeme davranışlarının farkında olduğu ve onlara benzer davranışlar sergilemeye çalıştıklarını göstermektedir. Bu nedenle çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırabilmek için ailelerin rol model olma konusunda çaba göstermesi önerilmektedir.

Kaynak :

Draxten M et al. Parental role modeling of fruits and vegetables at meals and snacks is associated with children’s adequate consumption. Appetite, 2014, 78C: 1–7.