İletişim için

Amino asitler kalp damar sağlığını ve kan basıncını düzenleyebilir

Yapılan bir çalışmaya göre arjinin, sistein, glutamik asit, glisin, histidin, lösin ve tirozin amino asitleri (proteinlerin yapı taşı) kan basıncında düzelmeye neden olmuştur. Bu çalışmadan elde edilen yeni verilere göre nabız dalga hızı ve sistolik kan basıncı ile bu amino asitlerin alımı arasında ilişki bulunmuştur.

Amino asit alımının arter duvarının kalınlaşmasında ve kan basıncında azalmaya neden olması nedeni ile beslenme ile ilgili yapılacak öneriler halk sağlığı stratejileri geliştirmek açısından önemlidir. Bu yolla kardiyovasküler hastalık riski azalabilir.

Bu çalışmanın daha iyi açıklanabilmesi için belirtilen amino asitlerin hastalara verilerek sonuçlarına bakıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çalışmanın detayları incelendiğinde damarların sağlığının proteinin cinsi ile de ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya göre bitkisel kaynaklı besinler, hayvansal kaynaklı besinlere göre kan basıncında daha anlamlı düzeyde azalmaya neden olmuştur. Kurubaklagiller, tam tahıllı ürünler, sert kabuklu meyveler bitkisel kaynaklı proteinlerin iyi kaynaklarıdır.

Çalışma bu alanda yapılan ilk çalışma olması nedeni ile de dikkat çekmektedir.

Kaynak :
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Amino-acids-may-improve-arterial-health-and-blood-pressure-Stud