İletişim için
Blog Haberler

Yağ ve şeker barsaktaki bakteriyel değişiklik ile kognitif fonksiyon kaybına neden olabilir

Çalışmalar, yüksek yağlı ve yüksek şekerli diyetin kognitif fonksiyon ve davranış üzerine olumsuz etkisini tespit etti. Bu etkiyi nasıl gösterdiği ise daha kompleks bir mekanizmadır.

Sindirim sistemi 100 trilyon mikroorganizmadan oluşmaktadır. Yüksek yağ ve yüksek şeker bu mikrobiyomu değiştirerek kognitif fonksiyonu bozabilmektedir.

Yapılan bir çalışmada 4 hafta boyunca yüksek yağlı veya yüksek şekerli beslenen farelere yapılan kognitif testlerin sonuçları normal diyetle beslenenlere göre daha düşük bulunmuştur.

Bakteriler, nörotransmitter (sinir hücreleri arasında salınan iletişimi sağlayan kimyasal madde) gibi hareket eden bileşiklerin salınımına neden olabilmektedir. bakterilerin salınımına neden olduğu bu kimyasallar birçok biyolojik fonksiyon bozukluğuna neden olabilmektedir.

Yüksek yağlı ve yüksek basit şekerli beslenmenin obezite, kronik hastalıklara ve alzheimere neden olduğu bilinmektedir. Son çalışmalar ise bu tip beslenmenin sindirim sistemindeki mikrobiysl sistemi değiştirerek kognitif fonksiyonları olumsuz etkilemesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısı ile yüksek yağ ve şeker içeren besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Kaynak:

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150622182034.htm