İletişim için
Blog Haberler

Stres ve yüksek yağlı beslenme kadınların metabolizma hızını düşürüyor

Stres artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi ve her ne yaparsak yapalım bundan kaçışın olmadığını da görmekteyiz. Ancak hepimizin bildiği gibi sağlık uzmanları her zaman için stressiz bir yaşam önermektedir. Çünkü birçok sağlık sorununun kökeninde stresin rol aldığı görülmektedir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında stresin ağırlık artışı ve obezite üzerine de rolleri olduğu bulunmuştur. Son dönemde yayınlanan bir çalışmada ise bu durumun altında yatan mekanizmalardan birinin bulunmuş olduğunu söylemek mümkün.

Bu çalışmaya göre yüksek yağlı bir öğün tüketilmeden önceki gün bir ya da daha fazla stresli durumla karşılaşılmasının metabolizmayı yavaşlattığı ve bu nedenle de ağırlık artışına neden olabileceği görülmüştür. Çalışmanın detaylarına bakıldığında yaş ortalaması 53 olan 58 (38 çalışma ve 20 kontrol grubu) kadınla yürütülen bu çalışmada katılımcıların yüksek yağlı öğün (930 kalori-60 g yağ) öncesi ve sonrasında bazal metabolizma hızı, yağ ve karbonhidrat oksidasyonu, trigliserit, kan şekeri, insülin ve kortizol düzeyleri ölçülmüş. Ayrıca bir gün önceki stres düzeyleri değerlendirilmiştir.

Sonuçlara bakıldığında son 24 saatte bir veya daha fazla stres verici durumla karşılaşanların metabolizmasının daha yavaş olduğu (ortalama olarak 104 kalori daha az yaktıkları bulunmuş ki bu da yılda yaklaşık 5.5 kg artışa neden olabilecek bir farklılıktır), yağ oksidasyonunun daha düşük olduğu ancak insülin, kortizol ve glikoz düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgular stresin yüksek yağlı yiyeceklere karşı vücudun metabolik yanıtlarını nasıl değiştirebileceğini göstermektedir. Tabii ki günlük yaşantımızda stresin tümüyle yok edilmesi mümkün değildir ancak bu çalışmanın sonucunda stresli anlarda sağlıklı besin tercihlerinin yapılmasının ağırlık kazanımını önleyebileceği önerisinde bulunulmuştur.

Kaynak:

Kiecolt-Glaser JK et al. Daily Stressors, Past Depression, and Metabolic Responses to High-Fat Meals: A Novel Path to Obesity. Biological Psychiatry, 2014.
Published online before print July 13, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2014.05.018.