İletişim için
Blog Haberler

Obeziteyi önlemede Anne Sütü

Anne sütü dünyaya geldiğimiz an itibarı ile ilk karşılaştığımız besindir. İçeriği ve sağladığı yararlar bakımından değerlendirildiğinde de oldukça kıymetlidir. Sağlıklı bir gelişim için bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini karşılar. İshal ve zatürre gibi çocuklarda sık karşılaşılan hastalıklara karşı koruyucu öğeler içerir. Ayrıca anne sütü her zaman hazır ve ulaşılabilir bir besindir ve böylelikle ailenin ekonomik durumu her ne olursa olsun tüm bebeklerin yeterli beslenmesini sağlar.

Tüm bu yararların yanı sıra yeni yapılan geniş kapsamlı bir çalışmaya göre anne sütü alan bebeklerin ileriki yıllarda obez olma riski de azalmaktadır. Son 20 yılda konuyla ilişkili yapılan yaklaşık 80 çalışmanın sonuçları bir arada değerlendirildiğinde ilk 6 ay tek başına anne sütüyle beslemenin ya da ek besinlerle birlikte daha uzun süre anne sütü vermenin çocukluk obezitesini %12-24 oranında azalttığı görülmüştür.

Kaynak:
Woo, J.G. & Martin, L.J. (2015). Does Breastfeeding Protect Against Childhood Obesity? Moving Beyond Observational Evidence, Current Obesity Reports.