İletişim için
Blog Haberler

Obezitede cerrahi kime, ne zaman yapılmalı?

Obezitede cerrahi tedavi yöntemlerine bariyatrik cerrahi denir. Yapılan cerrahi prosedürler neticesinde, ya kişinin besin alması kısıtlanır ya da besin emilimi azalır ve kişi bu mekanizmalar ile kilo kaybeder. Bazı cerrahi prosedürlerde ise her iki mekanizma birlikte kilo kaybına yol açar. Bir kişiye obezite cerrahisi kararı verebilmek için vücut ağırlığının, boyun karesine bölünmesi ile elde edilen beden kitle indeksi (BKİ) denilen ölçütün 40 kg/m2 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Aslında bu bir gereklilikten çok, yapılacak cerrahinin vereceği fayda için risklerini göze aldığımız eşik değerdir. Bu değer bilimsel çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Kırk kg/m2 değeri üzerine morbid obezite denilmektedir. Morbid obezite, fazla kilonun artık vücuda verdiği zararların had safhasıdır denilebilir. Kırk değerinin ne kadar üzerinde ise sağlık sorunları da o kadar artmaktadır.

Bu nedenle bu hastalar daha önce cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı kilo verememişse, obezite cerrahisi için birer adaydırlar. Ancak eğer kişide tip 2 diyabet, uyku apnesi, kontrolsüz hipertansiyon gibi obezite ile ilişkili sorunlar varsa, bu sorunlar tıbbi tedavi ve yaşam biçimi değişiklikleri ile kontrol edilemiyorsa, kişi 35 kg/m2 üzerinde bir vücut kitle indeksine sahipse ve daha önce cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı kilo verememişse, bu kişi de cerrahi için adayıdır.

Cerrahi ile amaç kişiyi zayıflatmak, obezitenin kişide oluşturduğu hastalıkları azaltmak, ileride karşılaşabileceği olası obeziteye bağlı hastalıkları önlemek ve neticede kişinin yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak bazı durumlarda yapılacak cerrahi faydadan çok zarar vereceği için bu kişilerde cerrahi yapılmamalıdır. Tedavi edilemeyen psikiyatrik sorunlar, madde bağımlılığı, ileri derecede kalp hastalığı, ciddi kanama hastalıkları ve zeka geriliği gibi durumlarında cerrahi yapılmamalıdır. Cerrahiye karar verirken, endokrinoloji, genel cerrahi, psikiyatri ve kardiyoloji görüşü alınmalı ve ortak görüş ile cerrahi kararı verilmelidir.

Kaynak
Obezitede tanı ve tedavi kılavuzu-Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği-2016.