İletişim için
Blog Haberler

Meyve suyu bir başka şekerli içecek mi sadece?

Glasgow Üniversitesi’nde yapılan iki ayrı çalışmanın sonucunda yüksek şeker içeriği nedeniyle meyve sularının diğer meşrubatlardan bir farkı olmadığı belirtilmiştir.

Araştırmacılar Prof Naveed Sattar ve Dr Jason Gill araştırma sonuçlarını yorumlarken meyve sularında yapılan etiketlemenin daha iyi yapılması gerektiğini de yorumlarına eklemiştiir. Buna göre meyve sularının 150 ml’den daha fazla içilmemesi etiketlerde açıkça belirtilmelidir. Vurgulanan bir diğer konu ise günde 5 porsiyon olarak yapılan sebze-meyve önerisine meyve sularının dahil edilmemesi gerektiğidir. Çünkü besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde meyve suları meyvenin kendisine eşdeğer değildir.

Besin öğeleri açısından diğer şekerli içecekler ile karşılaştırıldığında meyve suları aynı enerji yoğunluğu ve şeker içeriğine sahiptir. Örneğin 250 ml bir elma suyu 110 kkal ve 26 g şeker içerirken; aynı miktardaki asitli bir içecek 105 kkal ve 26.5 g şeker içermektedir. Dolayısıyla meyve suları meyvenin değil, şekerli içeceklerin eşdeğeri olarak kabul edilebilir. Ayrıca sağlık üzerine etkileri yönünden değerlendirildiğinde de örneğin meyvenin kendisi diyabet riskini düşürürken, meyve sularının diyabet riskini arttırdığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır.

Yapılan araştırmada ayrıca halkın bu konudaki farkındalığını ölçmek amacıyla 2000’in üzerindeki kişiye meyve suyu, smoothie ve şekerli içeceklerin resimleri gösterilerek şeker içerikleri sorgulanmış. Çalışma sonucunda tüm içeceklerin şeker içerikleri benzer olmasına rağmen smoothie ve meyve sularının olduğundan % 48 daha az, gazlı içeceklerin ise % 12 daha fazla olarak tahmin edildiği belirtilmiştir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi toplumda meyve sularının düşük şekerli içecek alternatifi olduğu düşüncesinin yaygın olduğu görülmektedir.

Meyvelerde bulunan vitamin-mineral, posa ve diğer fitokimyasalların sağlık üzerine olumlu etkilerinden tam olarak faydalanabilmek ve gereksiz bir şeker tüketiminin önüne geçmek için meyve sularını değil meyvenin kendisinin tercih edilmesi önerilmektedir.

Kaynak:
University of Glasgow. University News, Fruit juice – just another sugary drink 10 Feb 2014.
http://www.gla.ac.uk