İletişim için
Blog Haberler

Kalsiyumun suplement olarak alınması kardiyovasküler hastalıklardan ölümleri arttırıyor olabilir

ABD’de 400 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada bireyler 12 yıl süre boyunca takip edilmiş. Bu süreçte hastalık ve ölüm oranları incelenerek, beslenme ile alınan, supplement olarak ve vitamin desteklerinin içerisinden alınan kalsiyum miktarı hesaplanmıştır. Buna göre;

- Diyetle alınan kalsiyum miktarı ile kardiyovasküler ölümler arasında bir ilişki bulunamamıştır.

- Supplement olarak alınan fazla kalsiyum erkeklerde kardiyovasküler ölümleri arttırmıştır. Kadınlarda böyle bir ilişki bulunamamıştır.

- Toplam kalsiyum alımının çok düşük ve çok yüksek olması tüm kardiyovasküler hastalıklardan ölümleri arttırmaktadır.

Prospektif, epidemiyolojik çalışmalarda kalsiyumun kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi çelişkili sonuçlar göstermektedir.  Kalsiyumun tek başına veya D vitamini ile beraber verilmesi kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu olabilir; ancak supplement olarak verilmesi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kaynak :

Xiao Q, Murphy RA, Houston DK, Harris TB, Chow WH, Park Y. Dietary and Supplemental Calcium Intake and Cardiovascular Disease Mortality: The National Instututes of Health-AARP Diet and Health Study. JAMA Intern Med. 2013 4:1-8

Umesawa M, Iso H, Date C, et al. Dietary intake of calcium in relation to mortality from cardiovascular disease: the JACC Study. Stroke. 2006;37(1):20–6

Wang L, Manson JE, Sesso HD. Calcium intake and risk of cardiovascular disease: a review of prospective studies and randomized clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs. 2012;12(2):105–16.