İletişim için
Blog Haberler

Çay ve turunçgiller yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Önemli bilimsel dergilerde yayınlanan son çalışmalarda çay ve turunçgillerde bulunan flavonoidlerin kadınlarda yumurtalık kanseri riskini azalttığı görülmüştür. Flavonoidler tüm bitkilerde bulunan bitkiye rengini veren yapılardır. Vücudumuzda antioksidan işlevi görürler.

Çalışmalarda çay, kırmızı şarap, elma, üzüm, turunçgil ve onların sularında bulunan flavonoidlerin kadınları yumurtalık kanserinden koruduğu gösterilmiştir. Yaşları 25 ile 55 arasında değişen 171.940 kadının incelendiği bir çalışmada da aynı sonuca ulaşılmıştır. Günde 2 kupa siyah çay tüketiminin yumurtalık kanseri riskini 31% azalttığı görülmüştür.

Kaynak
1- American Journal of Clinical Nutrition. Doi:10.3945/ajcn.114.088708.