İletişim için

Ağaçta yetişen yağlı tohumlar Tip 2 Diyabetlilerde kan şekeri kontrolünü sağlıyor

Kan şekeri kontrolünün sağlanması diyabet tedavisinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Kan şekerinin mümkün olduğunca normale yakın değerlerde tutulması diyabete bağlı ortaya çıkabilecek birçok komplikasyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Glisemik kontrol yaş, etnik köken, diyabetin süresi, kullanılan ilaçlar, obezite gibi birçok faktörle ilişkilidir ancak her ne olursa olsun kontrolün sağlanmasındaki en önemli noktalardan biri beslenme tedavisidir.

Ağaçta yetişen yağlı tohumların (badem, fındık, ceviz, Antep fıstığı, kaju) glisemik kontrol üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan bir derleme çalışmasında 12 klinik çalışmanın sonuçları bir araya getirilerek değerlendirilmiş. Toplam 450 kişinin ağaçta yetişen yağlı tohum tüketimi ve HbA1c, açlık kan şekeri, açlık insülini ve HOMA-IR değerlerine dair elde edilen veriler sonucunda 8 hafta süresince günde 56 g yağlı tohum tüketiminin HbA1c ve açlık kan şekeri düzeylerini önemli düzeyde düşürdüğü görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında da ağaçta yetişen yağlı tohumların sağlıklı bir beslenmenin parçası olabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak yağlı tohumların yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle özellikle ağırlık fazlası olan kişilerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Kaynak :

Viguiliouk E, Kendall CWC, Mejia SB et al. Effect of Tree Nuts on Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Dietary Trials. PloS One, 2014, 9(7): e103376. DOI: 10.1371/journal.pone.0103376.