İletişim için
Blog Haberler

Yiyeceğin adını duymak bile daha fazla yemek için bir neden olabilir

İki yeni çalışmanın sonucuna göre yiyeceklerle ilgili bazı kelimeler, stres ve genetik faktörlerle birleştiğinde sağlıksız yeme davranışına itebiliyor.

Bu çalışmalar ilk kez Obezite Derneği ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Obezite Haftası adlı toplantıda sunulmuştur.

Carnell ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 17 obez ve 12 normal ağırlıktaki katılımcının düşük ve yüksek kalorili yiyecekler tanımlanırken beyin aktiviteleri gözlemlenmiş. Sonuçlar incelendiğinde obez bireylerde çikolata, tavuk kanat gibi yüksek kalorili yiyeceklerin adı geçtiğinde beyinde oluşan yanıtın daha çok arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca stres faktörü de beraber değerlendirildiğinde her iki grupta da oluşan yanıtların arttığı ancak sadece obez katılımcıların bir sonraki öğünde daha çok yediği görülmüştür. Bu sonuçlar da obez bireylerin yiyeceklerle ilgili uyarılara zayıf bireylerden daha farklı yanıt verdiği ve bu uyaranlara maruziyetin daha çok yemelerine neden olabildiğini göstermiştir.

İkinci çalışmada da 14-19 yaş aralığındaki 35 gencin besinlere olan yanıtının genetik faktörler ile ilişkisi değerlendirilmiş. Bu çalışma sonucunda da genetik olarak obeziteye yatkın olan kişilerde besinlere olan yanıtın daha fazla olduğu ve yüksek kalorili besinleri daha fazla tükettikleri görülmüştür. Obezite ile genetik faktörler arasındaki ilişki çok iyi bilinmiyor olmakla birlikte bu çalışma çevresel faktörlerin genetik ile birlikte yeme davranışını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu durumda genetik faktörler değiştirilemiyor olsa da çevresel faktörlerde yapacağımız değişikliklerin obezitenin önlenmesindeki önemi vurgulanmıştır.

Kaynaklar:

1) Carnell S. Johns Hopkins University School of Medicine. Poster abstract presentation at: The Obesity Society Annual Meeting at ObesityWeekSM 2015; November 2-6, 2015; Los Angeles, CA. www.obesityweek.com.

2) Benson L. Johns Hopkins University School of Medicine. Poster abstract presentation at: The Obesity Society Annual Meeting at ObesityWeekSM 2015; November 2-6, 2015; Los Angeles, CA. www.obesityweek.com.