İletişim için
Blog Haberler

Yaban mersini kan basıncının azalmasına neden oluyor

Kardiyovasküler hastalıklar Amerika Birleşik Devletlerinde ölümlere neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Menopoz dönemindeki kadınlarda yapılan çalışmada günlük beslenme düzenine ilave olarak eklenen yaban mersininin olumsuz kardiyovasküler etkileri azalttığı gösterilmiştir.

Sekiz hafta boyunca 48 postmenopozal dönemdeki kadına verilen 22 gram yaban mersini tozunun sistolik kan basıncını %5.1 azalttığı, diastolic kan basıncını %6.3 azalttığı gösterilmiştir.

Ayrıca kan damarlarının genişlemesine yardımcı olan nitrit oksit seviyesinde %68.5 oranında artış tespit edilmiştir. Kan damarlarındaki daralma hipertansiyon ile ilişkilidir.

Bu çalışmanın yapılacak başka çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca hangi dozda ve hangi formda alınması gerektiği ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.