İletişim için
Blog Haberler

Televizyonda sunulan öneriler ne kadar bilimsel

Yapılan bir araştırma gösteriyor ki tıbbi talk show programlarında sunulan bilgilerin yarısının bilimsel bir dayanağı yok hatta bazıları da bilimsel verilere ters…

Yazılı ve görsel medyada halka sık sık tıbbi bilgiler sunulmaktadır. Araştırmalar, kitle iletişim araçlarından sunulan bu bilgilerin halkın bilgisini arttırdığını ve sağlık davranışlarını geliştirdiğini göstermektedir. Ancak son dönemlerde bu önerilerin kalitesi, doğruluğu ve tutarlılığı konusunda endişeler artmış durumdadır.

Buradan da hareketle tv programlarında sunulan bilgilerin kalitesini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada araştırmacılar 2 farklı programdan rastgele seçtikleri 40 bölümü alıp yapılan tüm önerileri değerlendirmişler ve bilgilerin verilerle desteklenip desteklenmediği araştırmışlar.

Elde edilen veriler soncunda görülmüş ki 160 öneriden ancak % 54’ü bilimsel kanıtlarla veya en azından bir vaka çalışmasıyla desteklenebiliyor. Ayrıca çalışmanın detaylarına bakıldığında her iki programda da bilgileri destekleyen kanıtların bulunmamasından da öte bazı bilgiler bilimsel verilerle ters düşüyor (% 15 - % 14).

Bu nedenle halkın bu konuda bilinçli olması ve tv’de her duyduğuna inanmaması önerilmektedir.

Kaynak:
Korownyk C, Kolber MR, McCormack J. Televised medical talk shows—what they recommend and the evidence to support their recommendations: a prospective observational study. BMJ 2014;349:g7346 doi: 10.1136/bmj.g7346.