İletişim için
Blog Haberler

Selenyum Kolorektal kanser riskini azaltabilir

Selenyum sert kabuklu yemişlerde, ay çekirdeğinde, balık, kırmız et ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunan vücut için gerekli bir mineraldir. Mineraller içerisinde antioksidan yönü ile ön plana çıkan ve bu nedenle de birçok kronik hastalığa karşı koruyucu olduğu düşünülen bir besin öğesidir. Yeni yapılan bir çalışmaya göre de yeterli düzeyde selenyum alımının kolorektal kansere karşı koruyucu olabileceği bildirilmiştir.

Çalışmanın detaylarına bakıldığında özellikle toprağın selenyum bakımından yetersiz olduğu Avrupa’da kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada kolorektal kanserlerin yer alması araştırmacıları bu konuda ileri araştırma yapmaya ittiği görülmektedir. 10 farklı Batı Avrupa ülkesinden 520.000 katılımcının kan örnekleri incelendiğinde selenyum düzeyleri yüksek olanlarda kolorektal kanser riskinin düştüğü bulunmuştur.

Ancak yüksek dozda selenyum alımının toksik olduğu ve hatta bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda diyabete (şeker hastalığı) neden olabileceği konusunun göz ardı edilmemesi ve selenyum ihtiyacının mümkün olduğunca besinlerle karşılanması önerilmektedir. Ancak doğal olarak selenyumun düşük olduğu ve buna bağlı yetersiz alımın söz konusu olduğu ülkelerde de takviye yapılması konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Kaynak:

Hughes DJ, Fedirko V, Jenab M, et al. Selenium status is associated with colorectal cancer risk in the European prospective investigation of cancer and nutrition cohort.
Int J Cancer, 2015 Mar 1;136(5):1149-61. doi: 10.1002/ijc.29071.